Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 25.11.2005 klo 11.30

Liikunta ja lihavuus teemana syysfoorumissa

- Nuori Suomi ry:lle painonhallintapalkinto liikunnan ilon sanansaattajana

Suomen Lihavuustutkijat ry:n tämän vuoden painonhallintapalkinto on myönnetty Nuori Suomi ry:lle lasten ja nuorten elämänilon ja hyvinvoinnin lisäämisestä liikunnan avulla. Palkinto on kiitos 1990-luvun alusta lähtien tehdystä määrätietoisesta työstä lasten liikunnan parissa. Lihavuuden ehkäisytalkoisiin Nuori Suomi ry osallistuu tavoitteenaan varmistaa, että liikkuminen on oleellinen osa jokaista koulu- ja päivähoitopäivää, perheen yhteistä arkea sekä kaveriporukoissa vietettävää vapaa-aikaa.

Laihdutuslimbo -antipalkinto myönnetään tuotteelle, johon liitettyjä väittämiä ja tehoa ei ole tieteellisesti vahvistettu tai jonka laihduttava vaikutus on nykytietämyksellä mahdoton. Vuoden 2005 antipalkinnon saajaksi on valittu Velform Sauna Belt, jota markkinoidaan mm. television ostoskanavan kautta. Tuote täyttää hyvin humpuukituotteen kriteerit. Sen markkinoinnissa uskotellaan, että liikakilot voi haihduttaa pois – haluamastaan paikasta – hikoilemalla. Antipalkinnollaan Suomen Lihavuustutkijat ry haluaa osoittaa huolensa yhä laajenevasta huuhaa-tuotteita markkinoivasta laihdutusbisneksestä. Ihmisille muodostuu harhainen käsitys, että painonhallintaa on ostettavissa kaupan hyllyltä. Painonhallinta edellyttää pysyviä muutoksia ruokailu- tai liikuntatottumuksissa.

Palkinnonsaajat julkistettiin tänään Oulussa Suomen Lihavuustutkijat ry:n järjestämässä syysfoorumissa, jonka teemana oli liikunta ja lihavuus. Esityksissään professori Timo Lakka ja dosentti David Laaksonen Kuopion yliopistosta tarkastelivat teemaa metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn näkökulmasta. Tutkimuksin on osoitettu, että tyypin 2 diabeteksen kehittymistä voidaan ehkäistä elintapamuutoksilla. Epäselvää sen sijaan on ollut, mikä on vapaa-ajan liikunnan itsenäinen merkitys. "Korkean riskin henkilöillä vähintään kohtalaisen rasittavan liikunnan ja kuntokävelyn määrän lisääminen näyttää ehkäisevän tyypin 2 diabeteksen kehittymistä muista elintapamuutoksista riippumatta", kertoi Laaksonen. "Liikunta on tärkeää normaalin painon ylläpidossa ja painon nousun ehkäisyssä, mutta parhaaseen tulokseen päästään liikunnan ja ravitsemusmuutosten yhdistelmällä", totesi Lakka esityksessään.

Dosentti Mikael Fogelholm UKK-instituutista kertoi koululaisten liikuntaa koskevia asenteita, fyysistä kuntoa ja liikuntataitoa koskevasta tutkimuksesta. Ylipainoiset lapset olivat huonokuntoisempia kuin normaalipainoiset lapset. Suurimmiksi erot tulivat testeissä, joissa mitattiin hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa tai räjähtävää voimaa. "Myönteistäkin tuloksissa oli: huonoon kuntoon liittyvät terveysongelmat voidaan saada hallintaan myös liikapainoisilla lapsilla, kunhan vain liikuntaa on riittävästi", totesi Fogelholm. Liikuntahoidon vaikuttavuudesta lihavuuden liitännäissairauksien hoidossa ei kuitenkaan ole kovin runsasta tai korkeatasoista tutkimustietoa. "Lupaavinta tutkimusnäyttöä liikuntaharjoittelusta näyttäisi olevan polviartroosin kipuhoitona sekä lihavien sydäninfarktikuntoutuksesta", kertoi dosentti Katriina Kukkonen-Harjula UKK-instituutista.

Suomen Lihavuustutkijat ry on tieteellinen yhdistys, joka aloitti toimintansa vuonna 1998. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lihavuuteen liittyvää tutkimusta Suomessa. Yhdistykseen voi liittyä kuka tahansa, joka on kiinnostunut lihavuuteen liittyvästä tutkimuksesta. Lisätietoja www.suomenlihavuustutkijat.fi.

Lisätiedot: Dosentti Olavi Ukkola, puhelin 0400 944539.